PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Mollemuis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Mollemuis, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Mollemuis verstrekt. De Mollemuis kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam*
– Uw adresgegevens*
– Uw telefoonnummer*
– Uw e-mailadres*
– Uw geboortedatum/leeftijd
– Gegevens over een eventueel dieet en/of allergiën.

* overal waar “uw” staat kan ook “uw kind” gelezen worden.

WAAROM De Mollemuis GEGEVENS NODIG HEEFT

De Mollemuis verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt/wil worden.
Daarnaast kan De Mollemuis uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht, doorgaans bestaande uit ICT dienstverlening/webdesign en/of het opmaken van een offerte/factuur voor deze diensten.

HOE LANG De Mollemuis GEGEVENS BEWAART

De Mollemuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Daarnaast bewaren wij onze administratie minimaal 7 jaar na aanmaken, conform art. 52 – Afdeling 2. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing in de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

DELEN MET ANDEREN

De Mollemuis verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens zullen nooit door De Mollemuis worden doorverkocht aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Mollemuis worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Mollemuis gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Mollemuis maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie. U kunt deze vinden middels de volgende link: https://policies.google.com. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Mollemuis te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
De Mollemuis heeft hier geen invloed op.
De Mollemuis heeft Google geen toestemming gegeven om via De Mollemuis verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar annemiek@mollemuis.nl. De Mollemuis zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De Mollemuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Mollemuis maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Uw gegevens worden niet op een online server opgeslagen maar op en lokale, beveiligde PC.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Mollemuis verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Mollemuis op via info@voordeligict.nl. www.voordeligict.nl is een website van De Mollemuis.

De Mollemuis is als volgt te bereiken:
Postadres: Lijsterbesstraat 21, 6566 WC MILLINGEN AAN DE RIJN
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58118489
E-mailadres: annemiek@mollemuis.nl